नात्यातलं मनं….

एखादा कागदाचा बोळा रस्त्यावरून जाता येता अगदी सहजतेने भिरकावून द्यावा.त्याप्रमाणे हि नाती हि अगदी सहजतेने भिरकावून देता येतात का वो…

Continue Reading →

” अन म्हणून हवा तसा हट्ट करता येत नाही…

” अन म्हणून हवा तसा हट्ट करता येत नाही . “आपल्याच व्यक्तीकडून ….आपल्याच स्वकियांकडून ” हे लहाणपण एक बरं असतं.. एखादी…

Continue Reading →