सह्याद्रीतलं सोनं …

कुणी मला विचारलं ना , कि तू एवढं गड किल्ले फिरतोस , कड्या कपाऱ्यातून भटकतोस , एकांतात वसलेल्या गड मंदिरात, मोकळ्या पठाराशी रात्री हि वास्तव्य करतोस . मग त्यातील एखाद अविस्मणीय रात्र कुठली ? मनाला मोहिवणारे, वेडावून देणारे हृदयव्यापि क्षण कोणते ?मनाला छेदून देणारी एखाद आठवणीतली घटना कोणती . ?

त्याचं उत्तर मी असं देईन. 

अविस्मणीय रात्र म्हणाल तर ….

१. चहू दिशा घनदाट अश्या रान झुडपाने व्यापलेल्या , बिबट्याच्या सावटाखाली आणि अवघ्या चार जणांच्या सहवासात , जागून पिंजून काढलेली महिपतगडावरील ती मंत्ररलेली रात्र .
(दुसऱ्या दिवशी बिबट्याचा पराक्रम कानी ऐकू आलेला. त्याने सर्वत्र शुकशुकाट पसरलेला. )


 
 
 
 
 

२.नाशिक मधील सप्तशृंगी देवीच्या सहवासातील , रवळ्या जवळ्या किल्ल्यावरील , त्या मधल्या विस्तीर्ण पोकळीत, गच्च हिरव्या झाडीसह , निरव मोकळ्या जागी , त्या कातळाशी … दुधाळ नक्षत्रांच्या विलोभनीय वलयात….असंख्य तारकामोतीसह …अनुभवलेली रात्र. केवळ केवळ अविस्मरणीय . ३. मनमाड येथील अंकाई टंकाई वर ऐन थंडीच्या बहार मौसमात , मायेच्या उबदार कुशीत निवांत पहुडावं , अशी त्या गुहेतील उबदार रात्र . आणि रात्री दोन च्या सुमारास , बोचऱ्या थंडीत केलेली गड फेरी …न विसरता येणारी . 

४. दुर्गराज राजगडवरील , बालेकिल्याशी ..जननी मंदिरात आणि दुसऱ्या खेपेस , पद्मावती मंदिरात शिवरायांच्या सानिध्यात , त्या प्रेरित क्षणासह … क्षण क्षण जागून…अनुभवलेली रात्र. अभूतोपूर्व . 

५.दुर्गदुर्गेश्वर रायगड..
रात्रीच्या सुमारास, अवघ्या मित्रांसह , एकांत वलयात …समाधी स्थळापासून , राजदरबारपर्यंत अनुभवलेली ती शिवमय रात्र. 
वाऱ्याची हळुवार झुळूकही शिवरायांच अवतीभोवती असंण ह्याची गवाही देत होती. ते क्षण निराळे होते. भारावलेले..! 

६. मुल्हेर माचीवरील . सोमेश्वर मंदिरात , त्या गाभाऱ्यात …..चार जनासह , घडबडूंन काढलेली रात्र…..! 

७.धोडप किल्ल्यावरील …त्या मंदिरात भूता खोतांच्या गोष्टींसह …श्वास रोखून ठेवलेली अशी अनुभवी रात्र….पदरगड च्या वाटे असता, ऐन पहाट वेळी , साडे चार च्या सुमारास धसका घेतलेले ते क्षण…असे अजून कित्येक रात्री आहेत …..न भुलणाऱ्या ….

**********************************************
मनाला मोहिवणारे, वेडावून देणारे हृदयव्यापि क्षण ……

सह्याद्रीच्या गड माथ्यावरून … क्षितिजाशी डोळे कान लावून …., मनाच्या सुप्त धारेत सूर्यनारायणाच्या जादुई प्रकाश किरणाने , रंगवून सजलेल्या क्षितीज छटा पाहणं, हेच ते हृदयव्यापि क्षण . हा सोहळाच खरं तर आगळा वेगळा असतो. ते शब्दबद्ध करणं हि कठीण 

१) दहिवली वरून माहितपतगड – सुमारगड करत आम्ही रसाळगडाशी ट्रेकची सांगता केली. 
त्या रसाळगडावर …..अनुभवलेले ते मावळतीचे क्षण….., आयुष्यात कधी विसरणार नाही . 
अर्धा तासभर आम्ही त्या मावळतीच्या रंगामंध्ये डुबून गेलो होतो .मनाची समाधीवस्था लागलेली . 
किल्ल्यावर आम्हा चार जनासह इतर कुणी न्हवतं. 

क्रमश : बाकीचं पुढे …लिहिनच

Leave a Reply

Your email address will not be published.