शब्दात खूप ताकद असते ..

शब्दात किती ताकद असते. शब्द माणसाला जीवन जगणं शिकवितात. आपल्या मनावर नकळत ते कोरले जातात.
परवाचीच गोष्ट …
माझं आणि माझ्या बहिणीचं फोन वर संभाषण चालू होतं. सहज गमती जमतीत, गप्पा गोष्टी करत करत असताना तिचं एक वाक्य मनावर माझ्या आपली छाप उठवून गेला.
ती मला म्हणाली

”अरे रे माझा भाऊ आळशी आहे “
काही वेळाने मी फोने ठेवला. पण तिचं ते वाक्य मनात गरगर फिरतच होतं. त्या एका वाक्याने मला भूतकाळाच्या दरवाजातून आत ढकलत, आत्तापर्यंत आपण काय केलं ? आपण अजून किती मागे आहोत ? आपला आळशी पणा मध्ये आला म्हणून मी खूप मागे अजून …जगाच्या पाठीवर , अशा अनेक विचारांनी थैमान घातलं.

खरंच अजून मी खूप मागे आहे. प्रगती पथाकडे जाण्यासाठी उत्तुंग यश मिळविण्यासाठी माझ्या कडून हवी तशी मेहनत होत नाही आहे. हा आळसपणा मध्ये येतोय.

‘अरे रे माझा भाऊ आळशी आहे’ हे तिचे शब्द आता कानात गुंजतात. ज्या ज्या वेळेस मी आळसपणा करतो आणि त्या शब्दांनी … तो आळसपणा झटकून …पुन्हा उत्साहाने माझं ते काम करण्यास सुरवात करतो.

सांगण्याच तात्पर्य : शब्दात खूप ताकद असते. ते जीवन आपलं बदलवू शकतात. अपयाशाकडून यशाकडे घेऊन जाऊ शकतात. कुणास ठाऊक कुणाचे शब्द कुणाला कसे आणि कधी , काय काय चमत्कार घडवू शकतात.
संकेत य. पाटेकर

०२.११.२०११

वेळ सायंकाळ ५.४५

Leave a Comment

Your email address will not be published.