विरह ओळी

मनातील विविध अश्या  भावरंगाचे दर्शन आपल्याला प्रेमातून अनुभवायला  मिळत असतं.
त्यातलंच हे एक…. 
विरह – ओळी .
एखाद्या  व्यक्तीच्या प्रेमात पडल्यापासून ते दूर होत जातानाचे ते क्षण ,  ती भावना … शब्दातून व्यक्त होते तेंव्हा….

नजरेतले भाव नको दाखवू तू ऐसे
काळजाला इथे तडा जात आहे ..
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
नजरेत ठेवूनि मी तुला
हृदय माझे मी सांभाळितो …
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
वाटे,…
एक प्रेम पत्र लिहावं आपण , द्यावं तिला ते धीर करुनि , 
घ्यावं तिने हि न संकोचता , वाचावे ते जीव लावूनी …
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
 
हृदयातील जाणिवेला जरा जागं करुनि घेऊ तू ..
गुलाबाच्या संगतीनं..सखे , होकार हळूच दे तू …
– संकेत 
********************************************************************
********************************************************************
मी प्रेम केलं वा केलं नाही
तुला ते कळलं कि कळलं नाही ?
जमलंच तर जमेल अन नाही
जुळलं तर जुळेल हि अन नाही
प्रश्न हा नाही तो हि नाही 
ह्या वेळेला फार अगं घाई
सांग ना,
हो असेल तर हो नाही तर नाही.. 

सांगतेस ना ?
हा.. हा..हो..हो

ऐक, ऐकतोयसं ना,
हा हा, काय काय, बोल बोल
काय…?
काय म्हणालीस ..
ओह्ह अच्छा, बरं ,ठिकाय..ग्रेट
कळलं , कळलं मला ..
मन उघड केलेस म्हणा..– संकेत

********************************************************************
********************************************************************
आभाळी मेघ दाटून येताच , गडगडून , पाऊस जसा बरसतो ना , तसंच ह्या शब्दांचं झालं आहे बघ.. 
आधी ‘मन’ भरून येतं. छुप्या भावनांना हळुवार गोंजारत आणि मग शब्द अलवार बरसतात. 
 इथल्याच काळजा काळजावर …. मनमोकळेपणानं. कधी स्वर – आनंदाची अत्तरीय कूप उधळत 
आणि कधी दुखिव मद्याच्या प्याला रिता करत … 
 – संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तुला कळणार नाही ‘घाव’ हृदयातले माझ्या 
‘भाव’ इतुके प्रेमातले नितळ सरळ आहे…
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
घाव हृदयाचे मी हृदयाशीच साकाळतो 
जखम ओलीच तरी प्रेमाखातरं सावरतो …
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
किती रे त्याग करावा आसवांनी आसवांचा 
किती भराव्या ह्या जखमा हृदयानी हृदयाच्या.. 
– संकेत
********************************************************************
*********************************************************************
दूर गेल्या वाटेसारखं ,शून्यात जेंव्हा उरेन मी ..
सखे तुझ्या नजरेतला ध्रुवतारा  होईन मी..
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तू भावनांना उघड कर..
मी जाणिवांना कवेत घेईन….
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
किती बरं वाट पाहावी 
आता तरी येशील का ? 
क्षणांचे तोडुनी बंधन 
सांग माझी होशील का ? 
– संकेत 
********************************************************************
********************************************************************
इतकंही दूर राहू नये माणसाने, कि एकमेकांपासून दूर राहण्याची सवयच जडून जाईल……
********************************************************************
********************************************************************
तुझ्या आसवांची मी केली तारीफ होती
तू बंद हृदयास माझ्या ओलीस नेले…
~ संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तुला नाही ,पण मला वेदना होतात ना…
घाव हृदयाला बसता, आसवं निघतात ना…
~संकेत
********************************************************************
********************************************************************
अर्धवट तुटल्या स्वप्नांना कवेत घेत…
तो अजूनही तिथे उभा…
********************************************************************
********************************************************************
मी जूनेच गीत गात जातो..
ती साद नव्याने घालत येते.
मी आठवणींचा पाढा पूजता..
ती दव बिंदूंनी शहारत येते…
~ संकेत
********************************************************************
********************************************************************
प्रत्यक्षात तर नाही निदान स्वप्नात कुणी येऊन जातं.
भास आभासा पलीकडे सुखात्मक क्षण देऊन जातं.
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तुझ्या आठवणींचा पाऊस पडतोय बघ…; 
ये जरा अलगद दोन पाऊलं चालत ..
जरा खिडकी बाहेर डोकवून बघ..
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
सगळ्यात असह्य (सयंमात न बसणारी )गोष्ट कुठली असेल तर ती एखाद गोष्टीची ‘वाट’ पाहनं हे होय . 
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
ह्या विरहात देखील किती सौख्य आहे सखे……
बघ , हसतोय मी वेड्यासारखा , एकटाच इथे …
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
जरा नजरेसपासून कुणी दूर झालं कि ह्या मनाची अवस्थाच खूप वाईट होते.
********************************************************************
********************************************************************
स्वतःला सावरनं खरंच खूप कठीण जातं.. 
जेंव्हा आपलंच कुणी आपल्यापासून दूर होतं.
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तिच्यावाचून त्याला दूर जाता येत नाही.. 
तिला त्याच्या मनाची वेदनाच कळत नाही…
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तिने अबोल्यातुनी शब्द साधिले 
मी समजायचे ते समजुनी गेलो…
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
जाणिवाच जिथे माघार घेऊ लागल्या ..
प्रश्न ‘अस्मितेचा’ सांग ना , उरतो कुठे ?
~ संकेत
********************************************************************
********************************************************************
एकतर्फी प्रेमाची गोडीच अहो निराळी असते, 
क्षण क्षण जगण्याला हि इथे हास्य वेदनेची किनार असते.
~ संकेत
********************************************************************
********************************************************************
थोडं त्रास द्यावं म्हणतो तुला,
अन माझ्याचं मनाचं भांडण पुन्हा…
~संकेत
********************************************************************
********************************************************************
‘प्रतिक्षेचा’ क्षण हा नेहमीच फार मोठा असतो. कधी ‘गर्द’ आठवणीत आपल्याला अलगद ढकलून लावतो , तर कधी उगाच हसवतो, डीवचतो अन आशेनं धीर देतो….
~ संकेत
********************************************************************
********************************************************************
वाट पाहता तुझी रे, दिस आलं मावळतं 
पक्षी पांघरांचा थवा ,जाई हळू घरट्यातं..
~संकेत
********************************************************************
********************************************************************
आयुष्यात पहिल्यांदाच त्यानं कुणावर प्रेम केलं. भरभरून अगदी , पूर्ण समर्पणासह, स्वप्नांशी हातजुळवणी करत, पण तेच प्रेम…त्याला मिळविता आलं नाही. हीच एक शोकांतिका त्याची …
 
तो आजही तिच्या आठवणीसह झुरतोय,
तो आजही तिच्या शोधार्थ फिरतोय…
~संकेत
********************************************************************
********************************************************************
प्रेमाच्या प्रवाहात मी वाहत गेलो… 
जन्म नव्यानेच माझा पाहत आलो…
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
आपल्या आयुष्यात अशी एखाद व्यक्ती असते वा येते…, जिच्या नुसत्या चाहुलीने, तिच्या नुसत्या आठवणीने, तिच्या केवळ नावाने, तिच्या नुसत्या एका शब्दाने , तनं मन अगदी व्हायब्रेट होऊन जातं. प्रेम भावनेनं शहारुन येतं.

म्हणावं तर जिव्हाळ्याचं नातं असतं ते.
भलेही त्यात मैलोच अंतर असो…
********************************************************************
********************************************************************
आज भरभरून लिहणार आहे मी..
आज मलाच उलगडाणार आहे मी..
~संकेत
********************************************************************
********************************************************************
आज पाऊस आहे उद्या तो नसेल 
बघ त्यासारखा मी हि नसेन ……
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
कळलेचं नाही बघ..
कधी आलीस ,निघून गेलीस तू…
कळले इतकेचं ते..
श्वास रोखुनी गेलीस तू…
~ संकेत
********************************************************************
********************************************************************
मला हि आवडेल असं एकांतात बसायला …
नसलं कुणी जवळ तरीही मनातून हसायला …  
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
असेंन तुझ्या हृदयी सदा बंदिवानं..
जसे मोगरयास सुगंधी वरदानं.. 
~ संकेत
********************************************************************
********************************************************************
भीती नाही मज त्या मृत्यूची..
भीती मागल्या हृदयी अश्रूंची… 
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
किती गोड गुलाबी क्षण होते ..
किती हसरे तुझे मन होते…
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तू हि काही लिहावं मनातलं..
अन ते मी ऐकावं हृदयातूनं..
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
शब्दांचीच ह्या हाय वाटते 
नकळतच कधी घाव देतील.
तुझ्या हसऱ्या धुंद प्रतिभेला 
दुखीव अश्रुंची ते ओल देतील. 
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
सूर्य नसता आभाळी रंग काजळीचा वाहे..
भाव मनातले माझ्या भवसागराशी पाहे..
एक एकांत…
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
सूर्य झाकोळूनि जाये बघ क्षितिजा पल्याडं
मन माझे हे अल्लडं , तुझ्या परी..
एक एकांत एकटाचं ..
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
ह्या जखमांची हि झाली आता सुमने साजणे …
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
किती उमगलो तुला मी हा प्रश्न नाही
किती उरलो तुझ्यात मी ह्यास मोल आहे…
~ संकेत
********************************************************************
********************************************************************
किती स्मरावे सांग तुज आता 
जगणे असेही तुजविण आहे..
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
किती विस्मरावे भान नित्याचे
जगण्यात तुझेच प्रतिबिंब आहे… 
~ संकेत
********************************************************************
********************************************************************
कुणाला काय फरक पडतोय..
असं ती मला म्हणाली..
अन हृदयातील जुन्या व्रणाला 
पुन्हा जखम मिळाली.
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
विचारांत मी इतका वाहुनी गेलो 
माझाच ना मी कुठे राहुनी गेलो… !!! 
कळले मला ना भाव त्या क्षणांचे 
श्वासाशी घाव मी झेलत गेलो…!!!
होते उराशी भावगंध जपण्याचे
तुटल्या मनास मी जोडत गेलो… !!!
 
हासलो जरी मी आज ऐसा कुठेहि 
साधना जगण्यातली शिकुनी मी गेलो… !!!
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
प्रेमाचे अतूट नाते कधी तुटत नाही …तुटते ते फक्त आपले ”मन” बाकी काही नाही .
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
भावनांचा अधीर खेळ हा 
शब्दात कैसे मांडणे 
तू अबोल राहता ऐसी 
सांग मी कैसे वागणे ?
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
माहीत नाही अस का होतयं
काळीज माझं कुणी ओढवून नेतयं…
~संकेत
********************************************************************
********************************************************************
वेदनांच्या गुंफूनी ज्वाळा..
त्याने साधिल्या वर्णमाला..
~संकेत
********************************************************************
********************************************************************
आयुष्यात काही गोष्टी अश्या ही असतात, 
जिथे अथक प्रयत्ना नंतरही , त्या जवळ करता येत नाही., साधता येत नाही आणि म्हणावं तर त्यापासून आपल्याला दूर ही नेता येत नाही. 
मनाची ती एक अवघड खेळी असते किंव्हा अवघड अवस्था…
~संकेत
********************************************************************
********************************************************************
किती वेडाळ हे मनं
काळजित वाहे तुझ्या…
तू नसता सामोरी
जीव होई वेडापिसा…
~ संकेत
********************************************************************
********************************************************************
जाणिवांच्या खुणा अजूनी जाग्या आहेत रे,
तुझ्या माझ्यातल्या,
फ़क्त प्रेमाचा उगळता दर्प, तोच कुठेसा हिरमुसला आहे बघ…
~संकेत
********************************************************************
********************************************************************
हृदयातुनि साद दे, नजरेतुनि धावुनि येईन..
~संकेत
********************************************************************
********************************************************************
कसं वाटलं भेटून तुला ? असं तू मला म्हटलं होतंस , 
आता , काय वाटतं माझ्याबद्दल तुला ?हे शब्दात मांड जरा..
********************************************************************
********************************************************************
शब्दातूनच हसवेन मी…
शब्दातूनीच मनं भिजवेन मी ….
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
आठवणींच्या हिंदोळ्यावर
तुझचं नाव झुलतयं बघ…
हृदयातल्या स्पंदनांशी
स्वप्नं नव्याने जुळतयं बघ..
~संकेत
********************************************************************
********************************************************************
आभाळ दाटून यावं
तसं मन ही दाटून आलयं..
भावनांच्या ह्या हळवेपणाला
सखे, तुझचं कारण झालयं…
~संकेत
********************************************************************
********************************************************************
दुर्लक्षिले तरी लक्ष्य ठेवूनि आहे..
भाव अंतरितले मी अजूनी जोडुनि आहे
नको राहु सखे, तुटल्या भ्रमात तू ऐसी
गूंज प्रितिचे अजूनी गंधित आहे…
~संकेत
********************************************************************
********************************************************************
नजरकाठिल्या निळाईतूनि,
हृदयातल्या धूंद पावेतुनि
तू ही स्वरावी सखे..प्रेम गीते
~संकेत
********************************************************************
********************************************************************
खूप पाहिली होती स्वप्न तिला नजरेशी ठेवूनि 
मोजकीच झाली खरी ह्या हृदयास तोडुनी… 
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
मी ही दिली होती प्रेमाची आहुती..
पण ते यद्न्य सफल झाले नाही….
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तुझ्या माझ्या प्रेमाची रितचं न्यारी होती..
मी व्यक्त होतं जायचो  अन् तू अबोल राहायची..
~संकेत
********************************************************************
********************************************************************
नकार घेनं अन् नकार देण…ह्या खरच खूप अवघड गोष्टी आहेत. आयुष्याची प्रवाह वाट बहुतेकदा ह्या निर्णयावरच ठरली जाते. एका वयोपातळीवर आल्यावर..
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
प्रेम एकदाच होतं अस मी काही म्हणत नाही 
आठवणीतला चेहरा तेवढा विसरता येत नाही. 
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तुझ्या ओठावरले शब्द मी प्राशुनी घेतले. 
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
सर्वांनाच ती पसंद होती , 
मुद्द्दा, फक्त तिच्या पसंतीचा होता…
प्रेम होतं ह्रदयातल्या गर्भातूनी वाहिलेलं , एकतर्फी ..
प्रश्न, फक्त तिला तो कळण्याच्या होता… 

असंच काहीतरी वेड वाकडं … 
– संकेत – ९.०६.२०१६

********************************************************************
********************************************************************
का हे मन असं पुन्हा त्याच ठिकाणी धावतं… ? 
त्याच आठवणीच्या गर्दीत स्वतःला ते पाहतं …
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तुझ्याचसाठी हसेन म्हणतो
ह्या दुःखालाही पचवेन म्हणतो..
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तुझ्यातुनि वजा होउनि 
कितिसा उरलो रे मी..
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
भाव मनातला सारा
सखे वेचुनि रे घे तू..
अन् नव्या आयुष्याची
पूर्व दिशा माझी हो तू
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
रात्रि दोनच्या ठोक्यास, एक सपांन पडलं..
माझ्या मनातलं चांदण हळूच नजरेशि भिडलं…
♥♥♥
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
एखाद स्वप्नं तुटलं म्हणून.. हसण सोडायचं नसतं..
मनं खचलं तरी वेड्या जगण सोडायचं नसतं..
संकेत
********************************************************************
********************************************************************
पाहिले अनेकदा मी आरश्यात मजला..
ना दिसला कुठे ‘भाव’ स्वार्थाने लपेटला.. 
 – संकेत
********************************************************************
********************************************************************
मला पहायचं होतं, तुझ्या मनातलं आभाळ..
कितीसं निरभ्र अन् किती घनगार..
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
अजुन किती रे देशील, हया जखमांचे घाव..
हया जखमांना ही कधी फुंकर द्यायला शिक..
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
प्रेमाची कावीळ (सैरभैर होणं) हि सहसा उतरत नाही. जोपर्यंत हवं त्या व्यक्तीकडून योग्य तो उपचार मिळत नाही . = – संकेत
********************************************************************
********************************************************************
प्रत्येक शब्दात असतो 
गहिरा अर्थ लपलेला..
कुणी समजुनी घेतलेला 
कुणी उधळूनि लोटलेला… 🙂 
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
लिखानावर प्रेम करणारे आहेत रे…
मनाशी प्रेम करणारं कुणी आपलं भेटत नाही…
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तुझि आठवण सोबतच घेउन
चालतो मी…
तूझ्या आठवणीसोबतच संवाद
साधतो मी…
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
एखाद्या पासून जितकं दूर जावं म्हणावं ना 
तितकं अधिक ओढले जातो आपण ….
ह्या प्रेमात तन – मन ओढवून घेण्याची क्षमताच प्रचंड असते. जी स्वस्थ बसू देत नाही. 
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
शेवटी मनापासून म्हणावेस वाटतं , कि…
‘संवाद’ हरवलेलं नातं नको… ‘संवादा’त हरवलेलं नातं हवं.
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
अजूनही सावरतोय मी स्व:ताहाला
तुझ्यापासून दूर दूर असं जाताना… 
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
सगळचं संपलंय आता असं मी म्हणून जातो. 
 अन ‘प्रेमाचे’ बंद दार पुन्हा ठोठावत राहतो . 
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
कसं जमतं रे तुला हे सगळं ….
हृदयात असूनही तुझं हे अनोळखी वागणं ..
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
एक निमित्त हि पुरे असायचं ..तेंव्हा एकमेकांशी बोलायला…
आता निमित्त असूनही नसूनही ह्या शब्दांना धीर होत नाही….
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
सांजवेळ सरूनही तुझी आठवण काही सरत नाही.
सखे, अगं ! माझ्या मनाला तुझ्याशिवाय कुणी नाही . 😉
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
योगा योगानेच तर जुळली होती ना ..
आपली ती भेट 
अन त्याच भेटीनंतर तुटली होती ना..
आपल्या मनाची ती रेघ ….
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
सुरवात कशी गोड होती
शेवट माञ कडवट असं
सखे आपुल्या ह्या प्रेमाला
अगं दुरत्वाचं शाप कसं ?
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
ऐक सखे बघ ईकडे
माझ्याकडे
एकदा एकदा तरी

बघ , बघ जरा  हसतोय मी 
आता क्षणो क्षणी…
-तुझाच

********************************************************************
********************************************************************
शब्दातूनी संवाद साधितो मी
शब्दातूनीच प्रेमगंध उगाळितो मी 
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
ह्या भावनांचे उधळूनिया रंग 
तुझ्या आठवांत सरली हि होळी …
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
कस सांगू ह्या मनाला 
थोडं सांभाळुनी घे रे..
भार अपेक्षांचा हा फार 
जरा वाहून तू घे रे 

थोडी होईल वेदना 
थोडी अन चीड चीड
जरी जाहले इतुके
नको ढळू देऊ तोल 

सारी आपली माणसं
अन हि नाती जीवापाड
थोडं सांभाळूनी घे तू
मनं तुझ्यासव सारं
– संकेत

********************************************************************
********************************************************************
थे क्षण क्षण जगण्याला अन ह्या जीवनाला ‘किंमत’ आहे रे …
अन आपण व्यक्ती व्यक्तीला , आपल्या गरजेनुसार ‘किमतीचे’ लेबल लावून मोकळे होतो. 
मला हेच तर पटत नाही. 
”त्याला माझी काहीच किंमत नाही . तिला किंमत असती तर ………….”
हे असे वाक्य बोलणं म्हणजे नात्याला व्यवहारात गुंडाळणे असे होय . म्हणजे काहीतरी द्यावं अन त्या मोबदल्यात काहीतरी घ्यावं असंच जणू …..
मला नात्यात व्यवहार नकोयं …आपलेपणाने उमटलेली मनाच्या सुंदरतेची निर्मळ अशी छाप हवीय …
 कळतंय ना ….
– संकेत 
********************************************************************
********************************************************************
कितीदा करावी ह्या आठवांची तारीफं 
आसवांना हि कधी मोकळीक द्यावी………. 
 – संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तुला मनातून पुसणं सहज सोपं नाही 
तुझ्याशिवाय मनाला अस्तित्वच नाही . 
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
काही माणसं एकदाच भेटतात
अन् तरीही स्मरणात उरतात
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
कसं समजावू ह्या मनाला …
ते माझं मुळीच ऐकत नाही …..
तुझ्यावाचून दूर जाणे
त्यास सहनच होत नाही .
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
मी गुणगुणतो , मी गुरगुरतो 
मी धडपडतो , मी गडबडतो 
मी ढासळतो , मी ठेचालतो
मी सावरतो , मीच आवरतो 

मी रंग सुखाचे उधळवितो 
 मी दु:ख मनाचे बडबडतो 
– संकेत

********************************************************************
********************************************************************
तुझ्यावर काही लिहायचं नाही
असं मी मलाच बजावितो. 
अन आठ्वणींच दौत् ओलावून 
नवं ओळी पुन्हा मिरवितो . 
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
मी हि कधी कुणावर, प्रेम केलं होतं.
मी हि मनाशी एक स्वप्न जुळवलं होतं. 
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
माणसं ही मूडी असतात. 
त्यांच्या त्यांंच्या त्या त्या मूड्स नुसार ते बोलतात, ऐकतात ,हसतात ,रागवतात रुसतात ,लपतात ,
भेटतात आणि वैतागतात ही..
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तुझ्या सारखी तूच सखे 
तुझ्यविना ना कुणी दिसे 
ना तुझ्यावाचून काही सुचे  
तूच असे रे ध्यानी – मनी 
तूच रे सखी साजनी… 
– तुझाच
********************************************************************
********************************************************************
एक सेकंद हि पुरेसा असतो. कुणाचं मन मोडायचं झाल्यास ….पण तेच तुटलं मोडकं मन पुन्हा जिंकायचं म्हटलं तर खूप मोठा संघर्ष करावा लागतो. 
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
आठवतयं का सखे…
ह्या इथेच आपण बसलो होतो 
नजरेनेच नजरेतूनि स्वप्नांशी 
बिलगलो होतो…

आठवतयं का ?  
– संकेत 
सांजवेळ _आठवणी

********************************************************************
********************************************************************
जन्मात कधी लिहिलं नाही 
असं एक प्रेम-पत्र लिहावं म्हणतोय…
भावनांच्या मांडुनी व्यथा .
तुला ते धाडावं म्हणतोय… 
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
अश्रू आनंदाचे ,
अश्रू वेदनांचे,
अश्रू धडधडनाऱ्या,
हृदयी स्पंदनांचे..

आयुष्यात खरचं सर्वात अधिक जर वेदना होत असतील तर त्या आपण, आपलं म्हणून 
घेणाऱ्या, अन आपल्या असलेल्या, त्या जीवापाड व्यक्तीन मुळेच.
जिथे प्रेम तिथे वेदना ह्या आल्याच .
जसं प्रेम निखळ आनंद देत तसं ते कळवळनारया न शमनारया वेदना हि देत.
नात्यांची हि मोतीमाळ, कधी कधी अश्रूंच्या ह्या भावगंध दवबिंदू
नि न्हाऊन निघते.
प्रेमाचा ओघळता वर्षाव जणू….

– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
ह्या दुखाला कवटाळून
सांग किती बरं जगायचं 
दु:ख सदैव पाठीशी रे
म्हणून आपलं हसायचं
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
काय बोलू कसं बोलू 
सखे अगं सांग मला 
तुझ रूसनं पुन्हा हसनं 
वेड लावी रे ह्या मना .. 😉
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
भिरभिरती नजर 
अन मनाचे हे ठोके 
शोध घेत आहेत रे 
तू आहेस कोठे ?

नको अशी अबोल 
अन दूर अशी एकटी
व्याकुळते मन वेडे
अग तुझ्यास साठी 

ये ना जरा अशी
सामोरी ये जरा
देऊनी दिलासा
मन हे उजळ जरा ..
– संकेत

********************************************************************
********************************************************************
तू दिलेलं कारण मला अजूनही पटत नाही ..
प्रेमात सगळच क्षेम असतं रे.. हेच कसं तुला कळत नाही .
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
 नको अशी लपून छपून ,रुसून फुगून राहू 
मंद हास्य , कंठ झरा पुन्हा उजळ पाहू …
ठेच हि काळजाच पहा किती सलते आहे 
तू अशी रूठून राहता मन काळजी वाहे…  
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
माझ्या मोबाईलवरला तुझा ‘डीपी’ 
हळूच ‘हसतोय’ बघ…
‘वेड्या खुळा आहेस रे’ म्हणून 
उगाच ‘डिवचतोय’ बघ ..
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
ह्या वेदनेला हि त्याने ठणकावून सांगितले 
नाही पर्वा मला तुझ्या ह्या गहिऱ्या जखमांची 
ह्या जखमांतूनही मी हास्य गंध उमळविन 
तेवढी धमक रे माझ्यात नक्कीच आहे.
असंच काहीसं ..उमटलेलं.
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तुझाच चेहरा 
तुझाच भास 
का रे हि सारखी आस ?

तुझेच शब्द
तुझाच आवाज
का रे सारखी तुझी ही साद ?

तुझेच प्रश्न
तुझेच उत्तर
का रे प्रश्नौत्तराचा हा तास ?
सांग….
– संकेत

********************************************************************
********************************************************************
नको अशी अबोल अन आड लपून राहू..
नको ह्या जीवाला,असह्य वेदना देऊ…
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
क्षणाची हि असते किंमत 
कुणा ते कळते कुणास नाही…
मी आपुला हा थोर नशिबी 
मला हे कळले तुला ते नाही…
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तुला म्हणूनी मी भेटाया आलो
अन् बघ मी इथलाच झालो…
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
एकटक तुझ्या नजरेशी , छेडत असतो वारंवार 
अन त्या नजरेतुनीच मिळवत जातो , प्रेमाचे हे शब्दसार …
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
आता तुझी वेळ आहे, सखे 
माझे प्रयत्न हरले रे ..
तुझ्या हिरमुसल्या ह्या रागापुढे 
मी हात टेकले रे ..
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
ह्या विरहात देखील किती सौख्य आहे सखे……
बघ , हसतोय मी वेड्यासारखा , एकटाच इथे …
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
आपण कुणाला बंधनात ठेवू शकत नाही . प्रयत्नाचा आग्रह मात्र धरू शकतो. पण जाणारे जातातच ..शेवटी , आपल्याला नको असता .हि.त्यांच्या वाटेने …आठवणीचा पुष्पगुच्छ हाती ठेवत. – संकेत
********************************************************************
********************************************************************
अशी दूर नको जावूस वेडे , 
माझ्या मनाचा हि विचार कर ..
प्रेम केलंय मोकळेपणानं , 
त्या प्रेमाचा हि विचार धर …
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
मी ठरवलंय आता 
आपणही मौन बाळगायचं..
योग्य त्या समयी पुन्हा 
आपणहून ते सोडायचं…
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
नको ते घाव आता 
जुनेच पुन्हा नव्याने
थोडं कुठे सावरलोय 
थोडं तू हि घे ना सावरुनी … 🙂 
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
मनाशी एकवटून ठेवलेल्या भावनांना समजून घेणारं जेंव्हा आपलं अस कुणी पुढे येतं, मायेचा स्पर्श करत जवळ घेतं अन प्रेमाचे दोन एक शब्द तितक्याच अदबीने बोलतं तेंव्हा कुठे मनातला दाह काहीसा कमी होतो.
संकेत –
********************************************************************
********************************************************************
तुझ्यावर काही लिहावं 
तर शब्द हि अडून राहतात
तुझ्याच सारखे तेही बघ 
आता लाजून रुसून बसतात … 
– संकेत 
********************************************************************
********************************************************************
तुझ्या आठवणीतच सखे 
दिवस हा सरून जातो 
अन हा हा म्हणता म्हणता 
माझा मीच विरून जातो. 
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तिने अबोल्यातुनी शब्द साधिले 
मी समजायचे ते समजुनी गेलो. 
-संकेत
********************************************************************
******************************************************************** 
क्षणाचेच असावे राग रुसवे..
नसावे निशब्दाचे दु:ख टोचरे.. 
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
नजरेतुनीच बोलतो आम्ही 
शब्दाशिवाय ‘पत्र’ धाडतो आम्ही… 
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
मनातले भावबिंदू 
आज पुन्हा ओघाळणार
गहिवरले शब्द 
पुन्हा नव्याने आज जुळणार ..
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
ती असता तिथे उदासी
मी का बरे असे हसावे 
ती रुसता अशी माझ्याशी 
मी का अजुनी तिला छळावे !  
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
नको शब्दांचीच मिरास आता, शब्दांना थोडी सूट दे ,
मूक भावनांना ह्या माझ्या , सखे ..अगं समजुनी घे ! 🙂 
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
प्रेमात माझ्या, हृदयी स्नेह बंध
डोळ्यात तरळते, तुझेच प्रतिबिंब
– संकेत 
********************************************************************
********************************************************************
तुझं माझ्यावर प्रेम किती ?
हे शब्दात कसे मांडावे…
अमर्याद ह्या शब्दाला , सांग
प्रेमाने कसे भागावे ?
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
ये सामने, अशी सामोरी 
नको अशी नजरेआड होऊ 
नको ह्या अतृप्त जीवाला 
क्षणा क्षणाची आस लावू ..
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
शब्दांचीच ह्या हाय वाटते 
नकळतच कधी घाव देतील.
तुझ्या हसऱ्या धुंद प्रतिभेला 
दुखीव अश्रुंची ते ओल देतील. 
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
दिरंगाई नको आता , 
हो कि नाही सांगून टाक 
मनी दडल्या स्वप्नांना 
बेधुंद होवून रंगवून टाक . 
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
मला अजूनही प्रश्न पडलाय 
तिच्या होकार नकाराचा , 
त्यानेच उठलाय वादळ
ह्या हृदयी स्पंदनांचा 
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
क्षणो क्षणी ‘त्या भेटीचे’ 
नवे गंध उगळत राहतो 
ऐक ! सखे, सजणे अगं
मी असाच वेडावून जातो. 
– संकेत
********************************************************************
********************************************************************
 
प्रेम हि एक सुंदर भावना आहे. ती आपलेपणाने जगावी….
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Translate »