वाचाल तर वाचाल

तुमचं आवडतं पुस्तक कोणतं ? सांगा बरं
‘भोरप्याचा ईमानी बल्लाळ’

ह्या अश्या धर्तीवर...
एखाद इथलाच धागा पकडून, चौफेर नजरेच्या कमानीनं, मनाचं खुर उधळून, कल्पकतेचा जोरावर लिहलेली ही कथा..कादंबरी
वाचायला घेतली की चैतन्य सळसळू लागतं.
सृष्टीतला प्रत्येक घटक जणू धोंड्यारुपी आपल्यातूनच बोलायला सुरुवात करतो.

पुढे वाचण्यासाठी

निशब्द शांतता -दिनेश काळे

सूर्य उगवतीला होता.
अश्या ओळीने सुरवात झाली आणि निसर्गच्या नुसत्या त्या वर्णांनान हि सर्वांग अगदी मोहून गेलं.
ह्या शब्दात देखील किती किमया असते न्हाई ? म्हणजे त्यांच्यातही ओढ लावण्याची अन आकर्षित करण्याची एक अमर्याद अशी शक्ती असते. जशी ह्या निसर्गात आहे.
एकदा का ओढ लागली कि आपण त्यामागे पळत राहतो. तर असो,
ग्रंथालयाच्या शांत आणि गहानीय वातावरणात आज एक वेगळ पुस्तक हाती आलं.

ज्याचं नाव ‘निशब्द शांतात’ म्हटलं वाचू..

पुढे वाचण्यासाठी

सह्याद्रीत भटकताय ..मग हि पुस्तकं संग्रहित असावी.

Trek The Sahyadris / डोंगरयात्रा / चढाई उतराई सह्याद्रीतील घाटवाटांची / सह्याद्रीतील घाटवाटा

Trek The Sahyadris
डोंगरयात्रा
चढाई उतराई सह्याद्रीतील घाटवाटांची
सह्याद्रीतील घाटवाटा

Western Ghats: Biodiversity, People, Conservation / Flowers of Sahyadri (800 Flowers) / Flowers Of Sahyadri (1200 Flowers) / Sahyadris: India's Western Ghats

Western Ghats: Biodiversity, People, Conservation
Additions to Flowers of Sahyadri (800 Flowers)
Further Flowers Of Sahyadri (1200 Flowers)
Sahyadris: India's Western Ghats - A Vanishing Heritage

Butterflies of India / Important Bird Areas of Maharashtra / Common Indian Wild Flower / Buddhist Rock-Cut Monasteries of the Western Ghats

Naturalist's Guide to the Butterflies of India
Important Bird Areas of Maharashtra: Priority Sites for Conservation
Common Indian Wild Flower
Buddhist Rock-Cut Monasteries of the Western Ghats

गोनीदांची सगळीच पुस्तकं हि झपाटून वेड लावणारी आहेत. त्यातील ऑनलाईन जेवढी उपलब्ध आहेत ती इथे देण्यात आली आहे.

दुर्गदर्शन / दास डोंगरी राहतो / माचीवरला बुधा / कुणा एकाची भ्रमणगाथा

दुर्गदर्शन
दास डोंगरी राहतो
माचीवरला बुधा
कुणा एकाची भ्रमणगाथा

शीलालेखांच्या देशात / श्रीमानयोगी / संभाजी / Hero Stones of Maharashtra

शीलालेखांच्या देशात
श्रीमानयोगी
संभाजी
Hero Stones of Maharashtra - Kindle Edition

दुर्गलेणी / दुर्गयात्री / इतिहासाच्या पाऊलखुणा / स्मरण यात्रा

दुर्गलेणी - Kindle Edition
दुर्गयात्री - Kindle Edition
इतिहासाच्या पाऊलखुणा
स्मरण यात्रा

जलदुर्गांच्या सहवासात / साद सह्याद्रीची भटकंती किल्ल्यांची / दुर्गदुर्गेश्वर रायगड / शेलार खिंड

जलदुर्गांच्या सहवासात
साद सह्याद्रीची भटकंती किल्ल्यांची
दुर्गदुर्गेश्वर रायगड
शेलार खिंड
Kardaliwan : Ek Anubhuti (Marathi)

 

बाजिंद / एक होता कार्व्हर /भोरप्याचा ईमानी बल्लाळ

बाजिंद
एक होता कार्व्हर
भोरप्याचा ईमानी बल्लाळ

माणसातला माणूस शोधणारे आपले वपु.. त्यांची पुस्तकं

वपुर्झा
गोष्ट हातातली होती
का रे भुललासी
माणसा
भूलभुलैया
वपु ८५
नवरा म्हणावा आपुला
काही खरं काही खोटं
Currently unavailable.
Currently unavailable.
Currently unavailable.
Currently unavailable.
Like..Share & Subscribe my Channel

'वाचाल तर वाचाल' I पुस्तकांच्या दुनियेत I

Click Here

Check Offer Price
Testbook

Exam Preparation App: Free Mock Tests | Live Class

Click Here