'भोरप्याचा ईमानी बल्लाळ'

ह्या अश्या धर्तीवर... एखाद इथलाच धागा पकडून, चौफेर नजरेच्या कमानीनं, मनाचं खुर उधळून, कल्पकतेचा जोरावर लिहलेली ही कथा..कादंबरी वाचायला घेतली की चैतन्य सळसळू लागतं. सृष्टीतला प्रत्येक घटक जणू धोंड्यारुपी आपल्यातूनच बोलायला सुरुवात करतो.

वाचा
निशब्द शांतता -दिनेश काळे

निशब्द शांतता -दिनेश काळे

ह्या अश्या धर्तीवर... एखाद इथलाच धागा पकडून, चौफेर नजरेच्या कमानीनं, मनाचं खुर उधळून, कल्पकतेचा जोरावर लिहलेली ही कथा..कादंबरी वाचायला घेतली की चैतन्य सळसळू लागतं. सृष्टीतला प्रत्येक घटक जणू धोंड्यारुपी आपल्यातूनच बोलायला सुरुवात करतो.

वाचा

तुमचं आवडतं पुस्तक कोणतं ?

तुमचं आवडतं पुस्तक कोणतं ?
हि पुस्तकं खरंच समृद्ध करतात आपल्याला आणि म्हटलं तर हे आयुष्यं हि पुरणार नाही इतकी उकृत्ष्ट, आणि रसिक साहित्य संपदा आपल्याला लाभलेली आहे. बस्स वेळ मिळेल तसं आपण वाचत जायचं.. आणि घडत जायचं..आपलं आपणच.. तुम्हाला देखील एखाद कुठलं पुस्तकं असंच आवडलं असेलच ना ? चला, सांगा तर मग .. तुमचं आवडतं ते पुस्तक कोणतं ? जे अजूनही मनाभोवती रिंगण घालून आहे.