सह्याद्रीत भटकताय ..मग हि पुस्तकं संग्रहित असावी.

Trek The Sahyadris
डोंगरयात्रा
चढाई उतराई सह्याद्रीतील घाटवाटांची
सह्याद्रीतील घाटवाटा
Western Ghats: Biodiversity, People, Conservation
Additions to Flowers of Sahyadri (800 Flowers)
Further Flowers Of Sahyadri (1200 Flowers)
Sahyadris: India's Western Ghats - A Vanishing Heritage
Naturalist's Guide to the Butterflies of India
Important Bird Areas of Maharashtra: Priority Sites for Conservation
Common Indian Wild Flower
Buddhist Rock-Cut Monasteries of the Western Ghats

गोनीदांची सगळीच पुस्तकं हि झपाटून वेड लावणारी आहेत. त्यातील ऑनलाईन जेवढी उपलब्ध आहेत ती इथे देण्यात आली आहे.

दुर्गदर्शन
दास डोंगरी राहतो
माचीवरला बुधा
कुणा एकाची भ्रमणगाथा
शीलालेखांच्या देशात
श्रीमानयोगी
संभाजी
Hero Stones of Maharashtra
दुर्गलेणी
दुर्गयात्री
इतिहासाच्या पाऊलखुणा
स्मरण यात्रा
जलदुर्गांच्या सहवासात
साद सह्याद्रीची भटकंती किल्ल्यांची
दुर्गदुर्गेश्वर रायगड
शेलार खिंड

 

पुस्तकांच्या सहवासात

बाजींद
बाजींद – पै .गणेश मानुगडे

जगदंबेने दिलेल्या बुद्धीने सुचलेली एक शिवकालीन कादंबरी...! एक अतिगुढ कथा..
जी लिहताना जीचा शेवट काय? सुरवात कशी ?मध्य काय असेल हे त्यांना देखील माहीत न्हवतं. जगदंबेच्या आशीर्वादाने ते लिहत सुटले आणि एक विलक्षण झपाटून देणारी कादंबरी तयार झाली.
पहिल्यांदाच असं काही विलक्षण माझ्या वाचण्यात आलंय. जे अगदी झपाटून टाकणार आहे.

एक होता कार्व्हर