नमस्कार ,

सहर्ष स्वागत ..!

मी ‘संकेत य पाटेकर’

काहीसा खोडकर ..काहीसा शांत …कधी गंभीर , कधी छंदी …

क्षण येतील तसे जगून घेणारा …आणि त्याच क्षणामधुन  आलेल्या अमृततुल्य अनुभवाचा लेखाजोगा शब्दांमधून मांडणारा मी ….

योगायोगाने , अवचित अशी भेट घडेल तेंव्हा कळेलच ओ..

सध्या आणि तोपर्यंत माझ्या शब्दरूपी भावनांतून हि भेट …

वेड्या-वळण्या वाटेतूनि आपण फक्त चालायचे …

ध्यासाचे परिपाक घेऊनि जीवन अर्थ साधायचे ..!

– संकेत पाटेकरClick here