नातं.. तुझं माझं

नातं.. तुझं माझं

नातं.. तुझं माझं

नातं.. तुझं माझं प्रेम हे… प्रेम फक्त ‘आपलेपणाचं’ जाणतं अन...

Read More

प्रवाह..

पहिल्या भेटीत किंव्हा त्या आधी सुरु असलेला ‘दोघातला ‘ तो...

Read More

प्रेम हे..

”आयुष्यात एकमेकांना उपलब्ध राहणे , याला प्रेम म्हणतात”.  दिवसातून किती...

Read More

प्रतिबिंब..

ऐकssss  ना…..त्या नदीच्या प्रवाहाकडे बघ  ? किती संथपणे अलगद वाहत...

Read More
Rich Dry Fruit Chocolate Box

Leave a Reply

Your email address will not be published.