मनातले काही

मनातले काही

Recent Post

चाळ

चाळीचं आपल एक वेगळंच वैशिष्ट्य असतं.कधी हशा तर कधी भांडण...

Read More

लग्न

फोनवरच काय ते आमचं परस्पर बोलणं झालं आणि मी लगेचच...

Read More

If you Don’t mind…

काल ऑफिसमध्ये नव्याने एक मुलगी जॉईन झाली.  ते हि आमच्याच...

Read More

सिग्नल ( Signal)

इथे साईबाबा मंदिर कुठे आहे ओ ?माझी दुचाकी रस्त्याकडेला घेत,...

Read More

जीवन गाणे..

जीवन गाणे.. शालेय जीवनात , वडीलधारी मंडळींना पाहून असं वाटायचं...

Read More

‘दिलखुलास’

 दिलखुलास’ व्यक्तिमत्वं  साऱ्यांनाच प्रेमात पाडतं. आपलंसं करून घेतं ते लगेचच....

Read More

Let’s Enjoy..

Let's Enjoy..जगताना कधी कधी नित्य नेहमीतलं काहीतरी हरवल्यासारखं जाणवत राहतं.मनाची...

Read More

पान्हा…

तशी ती कायमच सोबत असते…इथे ह्या हृदयाशी.. पण तरीही, तिची...

Read More

प्रवाह..

पहिल्या भेटीत किंव्हा त्या आधी सुरु असलेला ‘दोघातला ‘ तो...

Read More

प्रिय आई..

‘प्रिय आई’ साष्टांग दंडवत, आज पुन्हा एकदा बऱ्याच दिवसाने तुला...

Read More

प्रेम हे..

”आयुष्यात एकमेकांना उपलब्ध राहणे , याला प्रेम म्हणतात”.  दिवसातून किती...

Read More

‘ती’..

‘ती’.. हल्ली ती फार जवळ असते माझ्या … विना काही...

Read More

प्रतिबिंब..

ऐकssss  ना…..त्या नदीच्या प्रवाहाकडे बघ  ? किती संथपणे अलगद वाहत...

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published.