तुला एक उदाहरण देतो. म्हणजे काय ते तुला कळून येईल ..

तू  रस्त्याने.कधी …चालता फिरता  वा एखाद कुठल्या वाहनातून ,  प्रवास केला असशीलच नाही का ? नाही म्हणजे प्रवास करणं वा न करण्याचा प्रश्न नाही आहे  ,  पण प्रवास करताना 
, कधी समोरच्या वाहनाकडे नीट लक्ष  देऊन पहिले आहेस का   ?
 एखाद रिक्षा वैगरे …ट्रक , टेम्पो .काहीही घे, 
त्यावर मागे बघ , लिहलेलं असतं. ‘Keep safe Distance’ म्हणून …. ‘सुरक्षित अंतर ठेवा’ . 
का असतं ते ? 
कारण अधिक पुढे पुढे होण्याच्या नादात ,  कोणत्याही प्रकारचा अपघात घडू नये म्हणून , प्रवास ज्याचा त्याचा सुखकर व्हावा म्हणून ,  इतकंच. 
नात्यात हि अगं हेच लागू होतं . सुरक्षित असं अंतर राखलं म्हणजे किंव्हा  एक स्पेस असली म्हणजे    नात्यात कोणताही  गैरसमज वा दुरावा निर्माण होतं नाही. 
पण ते  नसेल तर अपघात होण्याचे चान्सेस हे अधिक असतात. 
कळतंय ना मला काय सांगायचं ते ..?
नातं आपलेपणाने जोडलंय , जिव्हाळ्याचं आहे. ते राहील. बस्स,  एक तेवढी मोकळीक हवी. 

सहज लिहता लिहता…..
– संकेत पाटेकर 
०८.०६.२०१७ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.