प्रतिबिंब..

ऐकssss  ना…..त्या नदीच्या प्रवाहाकडे बघ  ?
किती संथपणे अलगद वाहत आहे ती, वळणा -वळणाचा एक एक घाट अगदी सहजतेने ओलांडत ?  
बघतो आहेस ?  
हो  ? 
असं वाटतंय…मी जगावेगळ्या  स्वप्नं नगरीतच वावरतेयं  रेsssss… किती  भन्नाट जग आहे हे !
मी असं कधी अनुभवलं  नाही ह्यापूर्वी…
 
हि अशी ध्यानस्त मनाला गुंगवणारी रात्र,  हा  नदीचा संथ नितळ प्रवाह ..तो चंद्रमा, त्याची शुभ्र हळवी  शीतलता , झाड फांद्यांची हि स्थिरता- अस्थिरता,  तना मनाला भाव रंगात ढकलून  देणारा  हा मंद गार वारा  आणि आपण दोघे..
तेही एकटे आणि सोबत हि निःशब्दता..प्रेम रंगला अधिक गडद  करणारी..
 
कायssss वाटतं  रे तुला ?
ह्या अश्या ऐकून वातारणाकडे पाहून ..
तुझ्या शब्दात वीण ना काही  ?
मला ऐकायचं आहे,  तुझ्यातल्या लेखक अन कवी मनाकडून ..
इतका एकांत आजपूर्वी कधी मिळालाच न्हवता अन अन अशी नामी संधी  हि …
सांग बरं आता  ?
चेहऱ्यावरती  मंद हास्य उजळून,  त्याने हळूच तिच्याकडे पाहिलं . तिच्या चेहऱ्यावरची निरागसता अन कुतुहूल वाढीस लागलेलं. प्रेम रंगाच्या धुंदीत ते रसिक  सुवासिक  फुल हळुवार डवरलं जात होतं.    
त्याने अधिक वेळ न घेता शब्द मोहायला सुरवात केली . 
 
इतकं छान वर्णन केले आहेस तू  ? मी आणिक काय बरं  सांगणार ? 
तू जे पाहिलेस वा पाहते आहेस नं,  तेच मी हि पाहतो आहे . पण माझा रोख त्या नदीतल्या संथ प्रवाहाकडे आणि त्यात स्थिरावलेल्या त्या चंद्रमाकडे अधिक लागून  आहे. 
का बरं  ? 
हि संथ वळण घेत वाहणारी नदी आणि तो वर मैलो दूर असलेला चंद्र …..पाहतेस  ना ? 
हो , 
काय बरं नातं असावं  दोघात ? 
मैत्रीतलं  प्रेम कि प्रेमातली मैत्री ? 
 
सूर्य  मावळतीला लागल्यावर, हि नदी हि कशी, बघ… संथ रूप धारण करते. दिवसभरातला तो खळखळाट , आलेला शिणवठा आदी , त्या निरव शांततेत ढवळून जातो . ती संथ होते. एकपात्री होते. 
स्वतःला मोकळं करुण घेत . 
तारुण्यसुलभ एखाद स्त्रीने आपला केशसंभार मोकळा करावं ना तसंच . ..ती हि मोकळी होते. 
आणि तेंव्हाच दिवसा लपंडाव  खेळणारा हा  ‘चंद्रमा’  तिच्या ‘हृदयी ‘मोकळा असा श्वास घेत स्वतःला हळूच सामावून घेतो. तिच्या गर्द मिठीत , तिला घट्ट बिलगून, श्वासाचं जाळं विस्तारत.    
ती प्रेमवेडी हि  ह्याच क्षणांची आतुरतेने  वाट पाहत असते . रोज.. अशी कित्येक रात्र…
 
बापरे….इतका विचार , माझ्याकडनं हि झाला  नंसता रे  ?
कसं सुचत तुला ? 
त्याने तिच्याकडे सहज पाहिलं . 
तिच्या ‘स्वरात’ आपलेपणाचा गहिरा भाव  त्याला दिसून येत होता. 
 
सहज रे , दृष्टी अन सृष्टीचे हे खेळ आहेत. त्याला बस्स आपल्या मनातले भावरंग हळूच जोडायचे इतकंच…
अच्छा …
हं ..
मग काय आहे त्या दोघांत ,  मैत्रीतलं  प्रेम कि प्रेमातली मैत्री  ? 
दोन्ही हि……. 
कसं ? 
मैत्री शिवाय प्रेम नाही. अन प्रेमाशिवाय हि  मैत्री . 
दोघांत हि बघ , मैलोच अंतर आहे .  पण तरीही ..ते दोघे एकमेकांशी हे प्रेमाचं नातं टिकून आहे .
आजही..  अद्यापही, शेकडो वर्ष … 
मनातलं हे (एकमेकांचं ) ‘प्रतिबिंब’ जपता आलं पाहिजे रे …आयुष्यभर..!
 
तिने त्याकडे एकवार पाहिलं. कुठल्याश्या गर्द विचारी प्रवाहात  तो हरवून गेला होता. 
तिने हि त्याच्या बाहुपाशात स्वःताला विसावून घेतलं होतं . 
– संकेत य पाटेकर 

 

 

Image : by Google

Leave a Comment

Your email address will not be published.