पदरगड ची ती रात्र …..

 पहाटे ४ वाजता मी ..सिद्धेश.. दीप्ती ..भूषण आणि उज्वला त्या जंगलातून गणेश मंदिरा त जाण्यासाठी निघालो. जंगलातले ते वातावरण सुन्न करणारे होते …..आजूबाजूला कुठेच वस्ती नाही ..
खांडस हे गाव ते हि पाऊन ते १ तासाच्या अंतरावर.. . ..
जंगलातून चालत असताना ..पाला पाचोळ्याचा कुर्र कुर्र आणि रात किड्यांचा किर्र किर्र आवाज घोंगावत होता. काही अंतर पार करतोच तेच वर थोड्या अंतरावर कुणीतरी असल्याची आम्हाला चाहूल लागली ती त्यांच्या Tourch च्या झोतांनी .
इतक्या रात्री ..त्या काळ्या कुट्ट अंधारातल्या जंगलात आम्ही फक्त ५ जन आम्ही तिघे मुले आणि त्या दोघी ……
मनात क्षणभर भीती पसरली . पुढे जावे कि नाही …रात्रीच्या त्या काळ्या कुट्ट अंधारात काहीच दिसत न्हवत . आणि वर कोण आहे तेही काही कल्पना येत न्हवती ….
थोडा वेळ तिथेच थांबून आणि आम्ही पुन्हा मागे फिरण्याचा निर्णय घेतला ..आणि आलो त्याच मार्गी एका फार्म हाउस च्या गेट ठिकाणी निवांत भिंतीला टेकून बसलो . आणि मग भूता गोत्यांच्या गोष्टी नां चेव आला आणि त्या निरव आणि भयावह शांततेत ..भूषण .आणि .उज्वला …..एक एक गोष्टी रंगवू लागल्या …..
काही वेळ गेला आमच्या त्या गोष्टी चालूच होत्या …आणि तेवढ्यात पुन्हा एका Tourch चा प्रकाशाचा झोत आमच्या दिशेने पडू लागला . आणि पुन्हा सगळे एकदम शांत …चूपचाप …
तो झोत हळू हळू अधिक अधिक जवळ जवळ येऊ लागला आणि मग एका एकी गुडूप ……
क्षणभर कळेनास झाल …काय झाले ते …नि एकाकी एक व्यक्ती गेट च्या आतून आम्हाला डोकावून पाहून लागली . ………………
मनात नां ना विचार येण्या आधीच त्यांनी कुठून आलात ..इथे का बसलात …आत तरी यायचं ना …मी जातना तुम्हाला पाहिले . वगैरे वैगरे बोलू लागले .
आणि सर्वांनी त्यांच्याशी मन मोकळे केले . ते काका तिथे च असतात ….त्या फार्म हाउसवर …रखवाली करत .
त्यांच्या शी बोलून ….नन्तर मग थोडे उजेडल्यावर आम्ही पदरगड साठी पुढे मार्गीक्रमण केले.
ट्रेक ला येण्या आधी पुस्तकात वाचले होते ….त्या जंगलात अनेक ट्रेकर्सना लुटण्याचे प्रकार घडले आहेत .
पण त्या काकान कडून कळल कि ते १० वर्षा पूर्वी ……आता नाही .
असा हा अविस्मरणीय क्षण -पदरगड
– संकेत —

Leave a Reply

Your email address will not be published.