‘नातं तुटत नाही..तुटतात ती मनं’

‘नातं तुटत नाही..तुटतात ती मनं’

नातं तुटत नाही..तुटतात ती मनं’
अन ती पुन्हा जुळवायला कधी वेळ हवा असतो तर कधी प्रेमाची हलकीशी थाप अन आपुलकीचे काही उबदार प्रेमळ शब्द … 
कितीही वाद विवाद झाले, रुसवे फुगवे झाले तरी प्रेमाचा एक हलकासा शब्द…
एक हलकसा स्पर्श.. मनातला’ सारा राग क्षणात विसरून लावतं.  
म्हणून प्रेमाशिवाय नातं नाही . अन नात्यांशिवाय प्रेम ….
प्रेम जिथे नातं तिथे …. 
 संकेत य पाटेकर 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.