प्रेमात पडणं वगैरे सोपं असतं …रे ! 
एकमेकांना पाहिलं  आणि एकमेकांच्या विचार धारा काहीश्या जुळून आल्या कि आपण आपणहून असे,
एकमेकांच्या जवळ येतो. वा येत जातो. म्हणायला  मनातली हि ओढ आणि  नजर त्या व्यक्तीकडे आपल्याला नकळत ओढवून नेते. ते हि वारंवार  ..क्षणासेकंदाला अगदी,  हा देहभान सारा विसरून लावत.
आणि तुला सांगू इथेच खरं तर ‘प्रेमाज बीज’ आपल्या अंतरी हळूच ‘अंकुरलं’ जातं. 
दोघांच्या मनातला ‘मनमोकळा संवाद आणि सहवास’  हे सगळं घडवून आणतं. आपल्या  नकळत,
नवं कोवळं नातं हृदयाशी रूजवतं.  आनंदाच्या मोकळ्या आभाळी छायेत
स्वच्छंदी फिरक्या घेत. दौडत. पळत. स्वप्न पाहत .
इथपर्यंतचा हा एकूण प्रवास म्हणजे ‘प्रेमात पडणं’ असं मला म्हणायचंय. 
काय सांगायचं ते कळतंय ना तुला  ?
‘’प्रेमाची खरी कसोटी अगं.. ह्या पुढे सुरु होते.  नातं जुळल्यापासून ते फुलण्यापर्यंत आणि फुलण्यापासून आपलं अस्तित्व मागे ठेवून जाण्यापर्यंत . कळतंय ना ?’’
प्रेमात पडणं म्हणजे  प्रेम नाही. ती एक सुरवात असते. जस्ट एक सुरवात.
बीज मातीशी  नीटस रोवल्यानंतर,  त्याची जी पुढची पायपीट आहे ना ,आकाशी उंचच उंच झेप
घेण्याची…तो एकूण प्रवास आणि पुढचे अनंत काळ (मातीशी विलीन होई पर्यंत ) परिस्थितीशी स्वतःला झुंजावत ठेवून ,  आनंदाचे क्षण मोहरत नेण्यापर्यंतचा हा एकूण प्रवास  वा काळ म्हणजे ‘प्रेम’
लक्षात येतंयं ना..?
माझं  तुला हेच सांगणं आहे. कि नुसतं ‘प्रेमात पडणं’ नको. आणि फसणं  नको.
आपण सुरवात करतोय. ते शेवटच्या श्वासाअखेर सोबत राहील,  ह्या विश्वासानं ..अन हा विश्वास आणि त्यातला ‘आपलेपण’ कायम   राहावा , ह्यासाठी आपण दोघांनी तसं प्रयत्नशील राहायला  हवं. प्रत्येक पाऊलवाटेवर …पाऊला पाऊलावर …
दिलेल्या त्या  उदाहरणावरून मला हेच काय ते  सांगायचं आहे.
ते ‘उंचावलेलं अन बहरलेलं झाड’ म्हणजे आपलेपणाने बांधलं गेलेलं ‘नातं’ अन  त्या नात्यातल्या नितळ प्रेमाचं  प्रतीक …
 
प्रेम अगं  हे .. असं  हसरं , मोकळं आणि  नितळ हवं. विश्वासानं बांधलेलं. सांभाळून घेतलेलं.   
आयुष्याची हि पायवाट,  आपण दोघांनी मिळून आता सुरु करणारच  आहोत तर ,
एकत्रित चालण्याची शपथ घेतल्यावर ,  कुठल्याहि  गोष्टीचा वा परिस्थितीचा  तोल बिघडल्यावर  .. आपण तिथे एकमेकांना एकमेकांसाठी  उपलब्ध व्हायला  हवं .  कुठलाही गैरसमजूतीचा धागा न ओढता न  ताणता…. आपलेपणानं… एकमेकांचं मन जिकून आणि प्रेमाचा ओलावा कायम राखत…
कळतंय ना ?
तशी तू समजूददारच आहेस म्हणा ….पण तरीही …
असंच लिहता लिहता..
– संकेत पाटेकर
२२.०४.२०१७ 
[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.