तुझा देव मला माफ करणार नाही

तुझा देव मला माफ करणार नाही …” हृदयाशी , इथे ठेवतोस ना सगळं ” काही दिवसापूर्वी एका सुखद क्षणा प्रसंगी , खेळकरपणाने पण अगदी मनाच्या तळा गळातून मला संबोधलेलं हे तिचे वाक्य , हृदयाशी अगदी घर करून आहे. 

क्षण वाऱ्यानिशी बदलतात, तसा माणूस हि एकाकी बदलतो. परिस्थितीशी झुंजता झुंजता ..

पण तेंव्हा त्याच्या स्वभावात अन वागण्यात झालेला थोडाअधिक बदल हि आपल्या रुची पडत नाही. मस्तकात त्या गोष्टी जाताच नाही म्हणा …झालेला बदल हा आपल्याला अनपेक्षित असतो .

आपल्याला हवी असलेली अभिप्रेत असलेली व्यक्ती कालाओघात, परिस्थितीशी दोन हात करत अशी बदलेली असते. तेंव्हा त्या बदलेल्या मनाशी नव्याने जुळवून घेताना आपल्या मनाची सुरु असलेली वारेमाप धडपड समोरचं मनं हि हेरावून घेतं.

पण हवा तसा प्रतिसाद देत नाही. का ? त्याचं कारण हि कळत नाही.

आपलं मनं मात्र अशावेळी पूर्वीच्या सोनेरी क्षणासोबत विरघळून जातं . आत्ताचे हे क्षण अन पूर्वीचे ते क्षण ह्यात तुलना   करत….

पण एखाद दिवशी कुठे कधी अवचित भेट घडते.
अन नकळत काही शब्द नव्याने मनावर छाप उमटवून जातात . अन झाले गेलेल्या गोष्टी नकळत मनातून पुसल्या जातात . मनातला रोष – रुसवा कुठल्या कुठे निघून जातं.

असेच काही शब्द , वाक्य मनावर कोरले गेले….
त्यादिवशी ..हळुवार हृदयाशी बिलगत …..‘तुझा देव मला माफ करणार नाही’

” हृदयाशी , इथे ठेवतोस ना सगळं”…

प्रेमाचा एक शब्द अन मायेचा एक स्पर्श हि पुरेसा असतो. मनातला रोष – रुसवा घालवून देण्यासाठी. आनंद फुलविण्यासाठी..

‘ तुझा देव मला माफ करणार नाहीsss ‘ ह्या तिच्या वाक्यावर माझं इतकंच म्हणन आहे.

माझा देव विशाल मनाचा आहे. तो का नाही माफ करणार,  नाहीच माफ केल तर मी आहेच तडजोड करायला .

असंच लिहिता लिहिता..

नातं तुझं माझं ..

संकेत पाटेकर

Leave a Comment

Your email address will not be published.