जगावं कस हे ह्या निसर्गा कडून शिकावं….

जगावं कस हे ह्या निसर्गा कडून शिकावं….

जगावं कसं हे ह्या ‘निसर्गाकडून’ शिकावं. काही न मागता भरभरून देणे हि त्याची खासियत ..
आनंदाची व्याख्या शिकावी हि त्याच्याकडूनच . त्याच्यासारखं ‘मित्र’ होतां आलं तर ‘ग्रेटच’ म्हणा , 
कारण एकमेव असा हा मित्र आहे . 
ज्याच्या सहवासात दुखाचा भला मोठा डोंगर हि क्षणार्थात कोसळून पडतो . 
अन चैतन्याचा नवा स्वर अवतीभोवती सतत गुंजत राहतो. 
– संकेत य पाटेकर

Leave a Reply

Your email address will not be published.