‘घाटवाटा’ म्हणजे सुखद अनुभव.. सृष्टी आणि सह्याद्रीतलं आगळ वेगळं चैतन्यं – संकेत

‘पन्हाळा पावनखिंड आणि विशाळगड’

पन्हाळा पावनखिंड करताना..त्या एकूण मधल्या पट्ट्यात आम्हाला अनेक गावांचा अगदी जवळून संबंध घेता आला.

salher

साल्हेर – सालोटा – मुल्हेर- मोरा

घोड्यांच्या टापांचा आवाज, मातीचा विजयी गंधयुक्त धुरळा डोळ्यासमोर पसरू लागला.
येथूनच कुठे ते दौडले असतील, इथेच उरल्या सुरल्या मुघलां नि मराठ्यांपुढे गुढघे टेकले असतील.
शरणागती पत्करली असेल.
इकडेच कुठे लढाई दरम्यान रणशिंग फुंकले गेले असतील, त्याचा आवाज अजूनही निनादतोय बघा..!

महिपतगड_सुमारगड आणि रसाळगड

चहूकडनं किर्रsss जंगलांनी वेढलेला आणि वन्य प्राण्यांची चाहूल असलेला हा महिपतगड (आसपासचा संपूर्ण परिसर ) अन त्यात राहण्याजोग एकमेव पण उत्तम अन प्रशस्त ठिकाण म्हणजे पारेश्वर मंदिर. आमच्यासाठी एक वेगळा अनुभव होता.

Siddhagad

सिद्धगड भीमाशंकर – एक विलक्षण ट्रेक अनुभव

बराच वेळ निघून गेला. आता घनदाट झाडीस सुरवात झाली होती. सिद्धगड अजूनही डोकं वर काढत जणू आम्हावर पहारा ठेवत होता. त्या निरव शांततेत .. रात किड्यांच्या किर्रssssकिर्र अन पावलांचा चालण्याचा आवाज आणि आम्ही चौघे मनुष्य प्राणी.
हळू हळू पुढे कुणास ठाऊक …मला भास होऊ लागला कि माझ्या मागून कुणीतरी येत आहे.
चर्रचर्र असा आवाज येऊ लागला. मागे वळून पाहिल्यास कुणी दिसत न्हवतं. कुणीतरी आपला मागे लक्ष ठेवून आहे असं सतत भासत होतं.

Rawalya

रवळ्या जवळ्या – मार्कंड्या

नाशिक हे माझं सर्वात आवडतं ठिकाण ,
ते त्याच्या उंचच उंच अश्या कातळकोरीव रौद्र भीषण पण तितक्याच सौन्दर्यपूर्ण अश्या सह्य कड्यांमुळे, ऐतिहासिक तसेच पावित्र्य अश्या अध्यात्मिक महतीमुळे..

सह्याद्रीत भटकताय ..मग हि पुस्तकं संग्रहित असावी.
Malhargad

‘फ’SSS फोटूतला ( MY CLICKS )

गड  - किल्ले , तटबंदी- बुरुज ...चेहरे - मोहरे , सृष्टी सौन्दर्य आदी,  इत्यादी . क्षणांचा खजिना 

पुढील लेख लवकरच अपडेट करेन :
1. घनगड – तैलबैला – वाघजाई आणि ठाणाळे
2. लोणावळा भीमाशंकर आणि शिडीची वाट
3. रतनगड ते हरिश्चंद्रगड