एक हात मदतीचा …

सध्या महाराष्ट्रात कोकणपासून नाशिक , सांगली - कोल्हापूर ते बेळगाव पर्यंत भयानक अशी पूरस्थिती आहे . अश्या वेळेस आपला मदतीचा एक हात खूप लाख मोलाचा असा आहे .

Leave a Reply

Your email address will not be published.