आय लव्ह यु टू ..( I love you too..)

दाटून आलेल्या कृष्णमेघासारखी त्याची अवस्था झाली होती . बैचेनी लगभगिनं वाढली होती, क्षणभरातच….म्ह्णूनच बरसायचं होतं त्याला ..सगळं मनातलं वाहून देत .
बोलायचं होतं तिच्याशी , व्हायचं होतं मोकळं आणि मनानं हलकं हलकं , पण धीर होतं नव्हतं .
म्हणायला बोलणं सुरुच होतं मगासपासुन दोघात हि , झाले असतील आता काही एक मिनिटं त्यालाही , पण हवं ते मनातलं ओठाशी येत न्हवतं. घेर घेतलेल्या भावनांना योग्य तो न्याय मिळत न्हवता .हवे ते शब्द फुटत न्हवते . कसं बोलू रे , कसं बोलावं ? तेच उमगत न्हवतं .
”गप्पा बसा रे तुम्ही ” .नाही बोलता येणार मला आज, सांगितलं ना एकदा , पुन्हा तेच ..तेच काय आहे ?मनाचं मनाशीच थोपटनं आणि दटावनं सुरु झालं.
तसा खूप जीव आहे तिच्यावर ,तिच्या हसऱ्या प्रेमळ स्वभावावर , तिच्या कलागुणांवर , म्हणूनच वाटतं राहत, तिच्या सहवासातच राहावं कायम, पण नाही.
नाही तसं होऊ शकत . नियतीचे तसे संकेतच आहेत म्हणा,
आणि नियतीने आखलेल्या रेषेपुढे मला पुढे व्हायचं नाही. मला माझ्या मर्यादा ठाऊक आहेत. त्या पुढे मी होणार नाही.
पण तरीही , मनातलं सांगायला कुठं काय आड आलंय. बोलू शकतो ना आपण, मोकळं होऊ शकतो ना आपण? आणि बोलतोच आहोत तिच्याशी , नित्य नेहमीप्रमाणे आजही , बघ ना ? हि मैत्रीचं तेवढी घट्ट आहे. हे नातंच तेवढं अनमोल आहे. पण एवढं असूनही अधोरेखित केलेले भाव आज ओठाशी काही येत नाही येत . . त्यानेच अस्वस्थता वाढलेय . हुरहूर वाढलेय .
शेवटी कसेबसे स्वतःला सांभाळून आणि उतू जणाऱ्या भावनांना आत दडवून , त्याने तिला व्हाट्सअप केलं .
चल उशीर झालाय . झोपायची वेळ झाली. आपण उद्या बोलू .
ओके , ठीकाय…
हं..
गुड नाईट ..
गुड नाईट …
आय लव्ह यू….
क्षण सेकंदभर त्याचे डोळे पाणावले गेले. श्वास खुलला गेला .
अवघ्या काही क्षणातच तिच्या आलेल्या ह्या शब्दसागराने त्याच मन लाटांगात झालं . नेमकं मनातलं बोलून ती मोकळी झाली . हेच तर हवं होतं. त्यानेच तर हुरहुरलो होतो . तेच तर बोलायचं होतं. पण तीच बोलून मोकळी झाली.
आय लव्ह यु टू डिअर … आय लव्ह यु टू…
कधी कधी न बोलताच समोरच्याला आपल्या मनातलं कळून जातं. मनालाच मनाचे संकेत मिळून जातात. आणि मन आभाळ होवूं जातं . तेंव्हा मिळणार आनंद हा कैक पटीनं वेगळा असतो , भारलेला उत्साहलेला असतो आणि त्यातून मिळणारा समाधान हि ….वेगळाच असा , है ना ? 
– सहजच भाव पंक्तीतून उमटलेलं
संकेत पाटेकर
२८.०५.२०१८

Leave a Reply

Your email address will not be published.