आयुष्य क्षणभंगुर आहे…


आयुष्य क्षणभंगुर आहे …
कुणास ठाऊक आज आहे तर हे उद्या नसेन कदाचित ….. बस्स प्रेमाने जगत आलो. 
प्रेमाने जगत राहीन …….

प्रयत्नांची पराकाष्टा करेन….
जुळविलेल्या नात्यातील बंध कायम तसच ठेविण्यासाठी . 
 भले हि ..कुणी मला आपलं म्हणो अथवा नाही ….

आयुष्यात नाती मला महत्वाची वाटतात . 
अन ती टिकविण्यासाठी मनाची धडपड सतत चालू असते. 
कुणी रागावतं कुणी आपलं असूनही दुर्लक्ष करतं. 
तरी हि मन म्हणत.. जावू दे रे ..आपलेच आहेत ना …त्यांना किंमत नाही , पण तुला तर आहे ना ….

एक सच्चा माणूस व्हायचं आहे , प्रेमाने हे जीवन फुलवायचं आहे ….बस्स……. !

जीवन व्यर्थ घालवायच नाही , त्याला अर्थ आणायचं आहे .

मनातले काही …
संकेत य पाटेकर
०२.०१.२०१४

Leave a Reply

Your email address will not be published.