सहजह ‘आठवण’ यावी असं काही नसतं रे
‘आपलेपणचा हुंदका’ तेवढा सहज निघतो रे …!

विसरत नाही बघ तसं कुणी कुणालाच असे
‘हृदयाशी नातं ” जो तो जपून असतो रे… !

‘आपलेपणचा हुंदका’ तेवढा सहज निघतो रे …

भावनांची हि रंगते मैफिल, कल्लोळ जिव्हारी रे
‘आसवांचाही’  ‘जीव’ तेंव्हा हळूच तुटतो रे… !

‘आपलेपणचा हुंदका’ तेवढा सहज निघतो रे …
– संकेत  पाटेकर
१७.०६.२०१७

Leave a Reply

Your email address will not be published.