अंकल मत कहो ना…

अंकल मत कहो ना…

अंकल घाटकोपर उतरेंगे क्या ?

सकाळचं ऐन गर्दीच्या वेळी ट्रेन मध्ये धक्के बुक्के खात असता , पाठीमागून एक आवाज आला.
अंकल घाटकोपर उतरेंगे क्या ?

माझ्याच वयाचा तो ,जेंव्हा हे अस म्हणाला , ‘तेंव्हा त्या वाक्यातला फक्त ‘ अंकल’ हा शब्द एखाद्या चाबुका प्रमाणे सरकन मनावर बसला .

अन डोळ्यासमोर चित्र उमटलं.
 हाती लाकडी काठी , सुरकुत्या पडलेल शरीर , डोळ्यावर जाड भिंगेचा चष्मा , थरथरते हात , अन थकलेलं ते मन …म्हातारपणाचं हुबेहुब चित्र अस डोळ्यसमोर उमटलं.
 क्षणभर तरी ते चित्र डोळ्यापुढून हटेना. म्हटलं , काय मुलगा आहे हा…

अजून वयाची तिशी नाही पार केली मी , तर मला हा अंकल म्हणतोय.
आणि तो हि माझ्याच वयाचा ..काय म्हणावं त्याला .
गल्ली बोलीतला एखादा मुलगा हि कधी ‘ दादा ‘ म्हणायचा सोडून जेंव्हा अंकलंच म्हणतो,
तेंव्हा ‘ अकालीच म्हातारपण आलं असल्यासारखं भासत.
अन मन आरश्यात आपलं प्रतीबिंद पाहून खरंच कि काय ते निरखू लागतं.

अन मन म्हणतं चल चल अजून आपण काही म्हातारे नाही झालो बुवा , तेवढ आयुष्य हि देईल कि नाही कुणास ठाऊक हा ईश्वर आपल्याला .

– संकेत य पाटेकर

असंच लिहिता लिहिता …

२०.०६.२०१४

Leave a Reply

Your email address will not be published.