‘ मेल्यावर स्वर्ग दिसतं ‘ अस म्हणतात . पण आपल्या सह्याद्रीतल्या कुठल्याही गड किल्याच्या वा शिखराच्या माथाय्वर जा ..

किंव्हा दर्याखोर्यातुनी भटका …स्वर्ग , स्वर्ग म्हणजे तरी नक्की काय? हेच का ते ? अशी अनुभती आल्याशिवाय राहणार नाही .

सर्वत्र पसरलेली धुक्याची दुलई , त्यातून डोकावणारे पहाडी उंच कडे , अंग अंग भिडणारा बेभान वारा . त्याच तालमय संगीत , धरणी मायेने प्रेमाने पांघरलेली हिरवी शाल, कडे कपार्यातुनी धो धो उधळणारे शुभ्र धवल धबधबे ….आपल्या नेत्र कड्यांचे पारणे फेडते. 

वाटतं इथेच घर करून राहावं कायम …! 

– संकेत

 

सुर्यास्ताच्या अन सुर्योदयाच्या तांबड्या सौम्य क्षितीज छटा सह्याद्रीच्या कड्यावरून , गड-किल्ल्यावरून पाहणं ,अनुभवनं म्हणजे..
 एक दिव्य सोहळाच…मनाला भुलविणारा ..अंधाराकडून प्रकाशकडे नेणारा .. – संकेत 
निसर्गातील प्रत्येक घटक  हा तसा जगण्याचा एक मूळमंत्रच  आहे. त्याकडे डोळसपणे पाहिलं कि ते स्वतःउन उमगून येतं . – संकेत 
प्रसंगी ‘समजून घेताना किंव्हा समजून देताना’ आपण कुठेशी कमी पडतो, इतकंच काय ते..
आपलेपणातून जुळलेल्या नात्याला ‘तडा ‘जाण्याचं एकमेव कारण..
बाकी ‘आयुष्यं’ म्हणाल तर ते ‘वाऱ्याच्या सुखद अश्या झुळकीप्रमाणे’ आहे. मनाचं अंतर्बाह्य रंग उधळून देणारं…
कळतंय ना ?
– संकेत पाटेकर
जितक्या सहजतेने आपण एखाद गोष्टीमध्ये गुंतलो जातो ना..तितक्याच सहजतेने त्याच गोष्टीतून बाहेर पडणं देखील जमायला हवं.
हे एकदा जमलं ना कि मग बघ..हे आयुष्यं हि अगदी सहज सोपं आहे.  – संकेत य पाटेकर  
5/5आयुष्यात एकदा तरी आपण प्रेमात पडतो. अन आपले भान सर्वस्वी त्या व्यक्तीपुढे हरपून बसतो…नवी ओळख असते नवं नातं गुंफलेलं असतं…..अन अश्यात  काही शब्द काही ओळी नकळतओठाशी येतात.

सोनसळी आठवणी, लागे बोलाया चालाया

दिन गुलाब गुलाब, प्रीत लागली फुलाया !  

 – संकेत
प्रेयसीचं ..  रुसणं  देखीलं  वेड लावून जातं  म्हणा  ……….
  काय बोलू कसं बोलू , सखे अगं सांग मला …
तुझं रूसणं पुन्हा हसणं , वेड लावी रे ह्या मना ….
– संकेत
प्रेमाची सुरवात तर होते …एकमेकांविषयी जिव्हाळा, काळजी असते मनामध्ये ….पण एकमेकांविषयी असलेल प्रेम काही वेळा व्यक्त व्हायचंच राहून जातं. मग तेंव्हा अशा वेळी सुचतात.  
दिरंगाई नको आता ,हो कि नाही सांगून टाक…
मनी दडल्या स्वप्नांना, बेधुंद होवून रंगवून टाक . –  संकेत                 
मला अजूनही प्रश्न पडलाय , तिच्या होकार नकाराचा..
त्यानेच उठलाय वादळ , ह्या हृदयी स्पंदनांचा… – संकेत
प्रेमा शिवाय हासू नाही ,  प्रेमा शिवाय आसू नाही.. 
प्रेमा शिवाय आपुलकीचा, भावगंध स्पर्श नाही..  –  संकेत   
5/5
'सहयाद्री आणि मी'
मनातले काही..
Quotes आणि बरंच काही ..
फsss फोटूतला … ( My Clicks )​
previous arrow
next arrow
Slider